دهستان گورک نعلین

دهستان گورک نعلین

gavrek-naalin

دهستان گورک نعلین سردشت

دهستان گورک نعلین سردشت یکی از دهستانهای  شهر سردشت  می باشد.

دهستان گورک نعلین سردشت از دهستان های بخش وزینه شهر سردشت  می باشد.

نام مرکز این دهستان ، میرآباد می باشد.

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان گورک نعلین سردشت را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان گورک نعلین سردشت:

 • اشخل
 • موسالان
 • گومان
 • الواتان
 • دوله تو
 • ساوان جدید
 • داود آباد
 • مامکاوه
 • مزرعه
 • ال مران
 • علاوان
 • بیلوکه
 • چکو
 • داربران
 • سوستان سفلی
 • سیپکان
 • شیواشان
 • شیوه مر
 • کاولانه
 • نیواش
 • سپیداره
 • قلعه تاسیان
 • گرور
 • نیزه سفلی
 • نیزه علیا
 • نیزه وسطی
 • سرژان
 • شلمن
 • بریته
 • حسن آباد
 • زیوه
 • سرمرگان نعلین
 • سونه
 • شیواوکان
 • کچل آباد
 • نبی آباد
 • نیسک آباد
 • ساوان
 • گردنه
 • گزیله
 • گوره شر
 • بایزه مره
 • پاش قبران
 • دارمکون
 • سپیداره دارمه
 • سیره مرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

اشخل,روستای موسالان,روستای گومان,روستای الواتان,روستای دوله تو,روستای ساوان جدید,روستای داود آباد,روستای مامکاوه,روستای مزرعه,روستای ال مران,روستای علاوان,روستای بیلوکه,روستای چکو,روستای داربران,روستای سوستان سفلیسیپکان,روستای شیواشان,روستای شیوه مر,روستای کاولانه,روستای نیواش,روستای سپیداره,روستای قلعه تاسیان,روستای گرور,روستای نیزه سفلی,روستای نیزه علیا,روستای نیزه وسطی,روستای سرژان,روستای شلمن,روستای بریته,روستای حسن آباد,روستای زیوه,روستای سرمرگان نعلین,روستای سونه,روستای شیواوکان,روستای کچل آباد,روستای نبی آباد,روستای نیسک آباد,روستای ساوان,روستای گردنه,روستای گزیله,روستای گوره شر,روستای بایزه مره,روستای پاش قبران,روستای دارمکون,روستای سپیداره دارمه,روستای سیره مرگ,روستای

درباره ی modirut

مطلب پیشنهادی

تخت سلیمان

تخت سلیمان توریستی, جاذبه های تاریخی و مذهبی سایر شهرستانها, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها مجموعه بناهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *