دهستان منگور شرقی

دهستان منگور شرقی

دهستان منگور شرقی

دهستان آختاچی غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد.

دهستان کانی از دهستان های بخش خلیفان شهر مهاباد می باشد.

نام مرکز این دهستان ، کیتکه می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان منگور شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان منگور شرقی مهاباد:


 • عبداله کرده
 • جانداران
 • چومل
 • سرخاب
 • اصحاب
 • شکربگ
 • کی سلان
 • گاگش سفلی
 • گاگش علیا
 • محمود آباد
 • میری سه
 • هرمه
 • آغاسور
 • آفان
 • سولغه
 • امید
 • بیطاس
 • خاتون استی
 • خره جو
 • دوسید
 • دول پمو
 • رفته
 • سلوک
 • سیاقول علیا
 • شورآباد
 • عبداله کرده
 • قره چلان
 • قوزلوجه
 • کامم
 • کاویس
 • کوله سرمرگان
 • گلیار
 • گیاه دوران
 • مازله
 • باگردان سفلس
 • باگردان علیا
 • بنگوین
 • حسنچپ
 • خانگه
 • داغه
 • دوله بهار
 • زیوه
 • سرطان
 • سلم
 • سمینو
 • کله دنداوی
 • کوخان
 • گوملیان
 • محمودآباد
 • مرانه
 • مزرعه
 • اسلام آباد
 • قره قاج
 • بایزیدآباد
 • پلکه
 • مزرعه چومان سفلی
 • مزرعه چومان علیا
 • حاجی مامیان
 • زندان دره
 • سرتنگ
 • سرو
 • سرهولان
 • سیاقول سفلی
 • شیخان
 • قشقونه سفلی
 • قشقونه علیا
 • قلات سنان
 • مزرعه قماریه
 • مرگور
 • نیلان 

 

 

عبداله کرده مهاباد,روستای جانداران مهاباد,روستای چومل مهاباد,روستای سرخاب مهاباد,روستای اصحاب مهاباد,روستای شکربگ مهاباد,روستای کی سلان مهاباد,روستای گاگش سفلی مهاباد,روستای گاگش علیا مهاباد,روستای محمود آباد مهاباد,روستای میری سه مهاباد,روستای هرمه مهاباد,روستای آغاسور مهاباد,روستای آفان مهاباد,روستای سولغه مهاباد,روستای امید مهاباد,روستای بیطاس مهاباد,روستای خاتون استی مهاباد,روستای خره جو مهاباد,روستای دوسید مهاباد,روستای دول پمو مهاباد,روستای رفته مهاباد,روستای سلوک مهاباد,روستای سیاقول علیا مهاباد,روستای شورآباد مهاباد,روستای عبداله کرده مهاباد,روستای قره چلان مهاباد,روستای قوزلوجه مهاباد,روستای کامم مهاباد,روستای کاویس مهاباد,روستای کوله سرمرگان مهاباد,روستای گلیار مهاباد,روستای گیاه دوران مهاباد,روستای مازله مهاباد,روستای باگردان سفلس مهاباد,روستای باگردان علیا مهاباد,روستای بنگوین مهاباد,روستای حسنچپ مهاباد,روستای خانگه مهاباد,روستای داغه مهاباد,روستای دوله بهار مهاباد,روستای زیوه مهاباد,روستای سرطان مهاباد,روستای سلم مهاباد,روستای سمینو مهاباد,روستای کله دنداوی مهاباد,روستای کوخان مهاباد,روستای گوملیان مهاباد,روستای محمودآباد مهاباد,روستای مرانه مهاباد,روستای مزرعه مهاباد,روستای اسلام آباد مهاباد,روستای قره قاج مهاباد,روستای بایزیدآباد مهاباد,روستای پلکه مهاباد,روستای مزرعه چومان سفلی مهاباد,روستای مزرعه چومان علیا مهاباد,روستای حاجی مامیان مهاباد,روستای زندان دره مهاباد,روستای سرتنگ مهاباد,روستای سرو مهاباد,روستای سرهولان مهاباد,روستای سیاقول سفلی مهاباد,روستای شیخان مهاباد,روستای قشقونه سفلی مهاباد,روستای قشقونه علیا مهاباد,روستای قلات سنان مهاباد,روستای مزرعه قماریه مهاباد,روستای مرگور مهاباد,روستای نیلان مهاباد,روستای

درباره ی modirut

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *