خانه / معرفی ارومیه / شماره تلفن اتحادیه اصناف ارومیه

شماره تلفن اتحادیه اصناف ارومیه

شماره تلفن اتحادیه اصناف ارومیه

در اینجا به معرفی اتحادیه اصناف و اینکه وظایف اتحادیه چیست میپردازیم..

اگر در هر یک از اصناف ارومیه با فروش غیرقانونی و یا گران فروشی و … مواجه شدید بلافاصله با اتحادیه آن صنف در ارومیه تماس بگیرید و تخلف را گزارش نمایید. تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

تمامی قیمت های بازار ارومیه در همه رسته شغلها و اصناف مطابق با اتحادیه آن صنف و قانونی قیمت گذاری گشته اند و صاحبان مشاغل موظف اند که قیمت های خود را بر روی لوازم نصب نمایند و تمامی فعالیتها را نیز بصورت قیمت گذاری در محل کار خود نصب نمایند.

شماره تلفن اتحادیه اصناف ارومیه

در ادامه مطالب شماره اتحادیه های اصناف ارومیه را بصورت جدولی برای شما تهیه کرده ایم.

قبل از تماس لازم است در رابطه با اتحادیه اصناف و همچنین وظایف آن اطلاعاتی کسب نمایید.

اتحادیه صنفی چیست؟

اتحادیه صنفی تشکیل شده از افرادی خوشنام از هر صنف ( گاها چند صنف مرتبط دارای یک اتحادیه بوده و افرادی منتخب از آن صنفها)  به منظور حمایت از حقوق صنفی آن رسته مشاغل و ایجاد همکاری در میان کاسبان آن صنف و بهبود خدمات به مصرف کنندگان و همچنین بهبود اقتصاد شهر و ارتباط با موسسه های دولتی و خصوصی و انجام وظیفه هایی در قوانین نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه گرد هم می آیند و اتحادیه آن صنف را تشکیل میدهند.

بازرسان اتحادیه هر صنف و رسته شغلی باید تخصص کافی در رسته آن شغل را داشته باشند.

وظایف اتحادیه های اصناف کدامند؟

  • به موجب ماده ۳۰ قانون نظام صنفی بند (ط): اتحادیه های صنفی باید با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحد های صنفی عضو خود نظارت کنند.
  • طبق ماده ۷۲ نیز خریداران و مصرف کنندگاه و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون مزبو میتوانند شکایت های خود در مورد تخلف های موضوع قانون نظام صنفی واحدهای صنفی را به اتحادیه های ذیربط تسلیم و اعلام نمایند.
  • اتحادیه ها وظیفه دارند که در مدت حداکثر ده روز شکایات و گزارشات دریافتی را بررسی کنند. در غیر اینصورت عدم تخلف اعلام خواهد شد و پرونده مختومه میباشد. و در صورت اعلام تخلف پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان به ادارات تابعه سازمان تسلیم می نمایند. و سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه باید ظرف حداکثر دو هفته با حضور شاکی و مشتکی به پرونده رسیدگی و مطابق قانون حکم را صادر نماید.
  • اتحادیه های صنفی طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی میتوانند در خواست پلمت و تعطیلی واحدهای صنفی که بدون دریاف پروانه کسب فعالیت میکنند را از نیروی انتظامی نمایند. (نیروی انتظامی نیز ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت تخلیه میدهد بعد پلمپ میکند)
  • اتحادیه صنفی میتواند طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی واحد های صنفی که بدون مجور اتحادیه تغییر شغل داده اند و یا شغل خود را تعطیل نموده اند را و وارد شغل دیگری بدون مجوز شده اند تعطیل نماید.

شماره های اتحادیه های اصناف ارومیه

ردیف نام شماره تلفن
۱ اتحادیه ابزار و مصالح فروشان ۳۲۳۳۱۶۰۰
۲ اتحادیه آجیل فروشان ۳۲۳۵۲۵۰۰
۳ اتحادیه آرایشگران زنانه ۳۲۳۵۹۶۸۰
۴ اتحادیه آرایشگران مردانه ۳۲۳۵۳۸۲۳
۵ اتحادیه بار فروشان ۳۲۳۳۲۹۰۸
۶ اتحادیه بزازان ۳۲۳۵۳۱۲۱
۷ اتحادیه بنگاهداران املاک ۳۲۳۵۴۱۸۰
۸ اتحادیه بنگاهداران اتومبیل ۳۲۳۳۹۹۰۰
۹ اتحادیه تاکسی بار ۳۲۳۵۱۵۴۰
۱۰ اتحادیه تزئینات و موکت ۳۲۳۵۹۴۴۳
۱۱ اتحادیه تعمیر و تولیدکنندگان لوازم برقی ۳۲۳۵۰۸۹۹
۱۲ اتحادیه حبوبات فروشان ۳۲۳۵۴۹۹۴
۱۳ اتحادیه خدمات عمومی ۳۲۳۵۱۱۰۶
۱۴ اتحادیه خدمات فنی اتومبیل ۳۲۳۵۱۱۹۹
۱۵ اتحادیه خرازی و پوشاک ۳۲۳۵۲۵۶۲
۱۶ اتحادیه خواربار فروشان ۳۲۳۵۳۲۴۷
۱۷ اتحادیه خیاطان ۳۲۳۵xxxx
۱۸ اتحادیه درودگران ۳۲۲۲۰۲۸۰
۱۹ زرگران و طلافروشان ۳۲۳۵۰۶۵۶
۲۰ اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت و عینک ۳۲۳۵۰۶۵۶
۲۱ اتحادیه شیشه بری و تاسیسات ساختمانی ۳۲۳۵۶۶۲۱
۲۲ اتحادیه صنعتگران وسائط نقلیه ۳۲۳۵۶۶۲۱
۲۳ اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ۳۲۳۵۱۶۹۶
۱۴ اتحادیه فخاران ۳۲۲۲۹۴۹۰
۱۵ اتحادیه فرش فروشان ۳۲۳۳۳۴۳۵
۲۶ اتحادیه فروشندگیهای مواد نفتی ۳۲۷۷۸۲۲۹
۲۷ اتحادیه فلزکاران ۳۲۲۲۸۴۱۱
۲۸ اتحادیه قصابان ۳۲۲۲۵۵۳۸
۲۹ اتحادیه قنادان ۳۲۳۵۲۵۰۰
۳۰ اتحادیه کفش فروشان ۳۲۳۵۴۱۱۶
۳۱ اتحادیه کفش دوزان و خشکشویان ۳۲۳۳۷۵۲۲
۳۲ اتحادیه کمپرسی داران ۳۲۳۵xxxx
۳۳ اتحادیه لاستیک وپنچرگیران ۳۲۷۷۰۹۹۰
۳۴ اتحادیه لوازم خانگی والکتریکی فروشان ۳۲۳۵۰۶۵۶
۳۵ اتحادیه لوازم یدکی و ماشین آلات کشاورزی ۳۲۳۵۹۴۴۶
۳۶ اتحادیه مبل و چوب فروشان ۳۲۲۳۵۲۳۵
۳۷ اتحادیه مراکز اقامتی و اغذیه فروشان ۳۲۳۵۹۱۹۶
۳۸ اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان ۳۲۳۳۹۳۸۴
۳۹ اتحادیه موزائیک سازان ۳۲۳۵۴۵۴۸
۴۰ اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ۳۲۳۵۱۴۰۵
۴۱ اتحادیه نانوایان ۳۲۲۲۶۹۲۲
۴۲ اتحادیه سم فروشان ۳۲۳۳۷۵۲۲

اتحادیه صنفی چیست؟ , وظایف اتحادیه اصناف چیست؟ , شماره تلفن شکایات از اصناف ارومیه, اتحادیه اصناف ارومیه, شماره اتحادیه اصناف ارومیه , اتحادیه ابزار و مصالح فروشان , اتحادیه آجیل فروشان , اتحادیه آرایشگران زنانه , اتحادیه آرایشگران مردانه , اتحادیه بار فروشان , اتحادیه بزازان , اتحادیه بنگاهداران املاک , اتحادیه بنگاهداران اتومبیل , اتحادیه تاکسی بار , اتحادیه تزئینات و موکت  , اتحادیه تعمیر و تولیدکنندگان لوازم برقی , اتحادیه حبوبات فروشان , اتحادیه خدمات عمومی , اتحادیه خدمات فنی اتومبیل , اتحادیه خرازی و پوشاک , اتحادیه خواربار فروشان , اتحادیه خیاطان , اتحادیه درودگران , زرگران و طلافروشان  , اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت و عینک , اتحادیه شیشه بری و تاسیسات ساختمانی , اتحادیه صنعتگران وسائط نقلیه , اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران , اتحادیه فخاران , اتحادیه فرش فروشان , اتحادیه فروشندگیهای مواد نفتی , اتحادیه فلزکاران , اتحادیه قصابان , اتحادیه قنادان , اتحادیه کفش فروشان , اتحادیه کفش دوزان و خشکشویان , اتحادیه کمپرسی داران , اتحادیه لاستیک وپنچرگیران , اتحادیه لوازم خامگی والکتریکی فروشان , اتحادیه لوازم یدکی و ماشین آلات کشاورزی , اتحادیه مبل و چوب فروشان , اتحادیه مراکز اقامتی و اغذیه فروشان , اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان , اتحادیه موزائیک سازان , اتحادیه ناشران و کتاب فروشان , اتحادیه نانوایان , اتحادیه سم فروشان

درباره ی modirut

مطلب پیشنهادی

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه اولین سینما و نمایش به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *